Erfgoed en intense neerslag

De kans bestaat dat erfgoedbeheerders door klimaatverandering vaker met wateroverlast door hevige regenval te maken krijgen. Diverse hulpmiddelen kunnen u als erfgoedbeheerder helpen dit risico beter in te schatten.

De toename van de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer is een zorgelijk punt. Of dit ook tot meer wateroverlast leidt, hangt af van de lokale situatie. Denk bijvoorbeeld aan de staat van de riolering of de hoogte van het grondwaterpeil. Behalve wateroverlast geeft onstuimig weer ook een grotere kans op schade door blikseminslag en stormwinden. Ook dat vormt een risico voor het erfgoed.

Risicoanalyse

Als erfgoedbeheerder is het belangrijk om de risico’s voor uw erfgoedlocatie te kennen. Met een risicoanalyse kunt u prioriteiten bepalen. Onderzoek bijvoorbeeld het laagste punt, daar waar het water naar toe stroomt en zorg dat er dorpels of drempels worden gemaakt. Weet u dat de dakgoten een zwak punt zijn, pak deze dan meteen aan om lekkage te voorkomen.

De onderstaande websites, tools en kaarten kunnen u helpen bij het inschatten van het risico op wateroverlast.

Klimaatscenario’s van het KNMI

In de KNMI klimaatscenario’s schetst het KNMI een aantal scenario’s. Die gaan over de zeespiegelstijging, maar ook over de toename van extreme weersomstandigheden, zoals winterse buien, hevigere onweersbuien of extreme regenbuien. Met de scenario’s kunnen gebruikers de gevolgen van klimaatverandering in hun besluitvorming meenemen. Bijvoorbeeld bij het berekenen van mogelijke kosten of het ontwikkelen van strategieën voor adaptatie. Daarnaast biedt het KNMI onder andere een radaranalyse van wolkbreuken en uitleg over extreme neerslagkansen

Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is ontwikkeld door de overheid en bevat kaarten die een globaal beeld geven van de (toekomstige) dreigingen van water, droogte en hitte. Waar mogelijk zijn de beelden gekoppeld aan de KNMI scenario's. Na het invullen van de gemeentenaam ziet u hoe de situatie voor u is. Zo staat per buurt aangegeven wat de gevolgen van een hevige regenbui zijn.

Actueel Hoogtebestand

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart die voor heel Nederland gedetailleerde hoogtegegevens bevat. De kaart toont of de eigen locatie lager of hoger ligt dan de omgeving, en dus wat er met overtollig water als gevolg van regen gebeurt. Dit checkt u door op de site Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) de postcode van uw erfgoedlocatie in te vullen.

RIONED en gemeenten

Het ontstaan van ‘water op straat’ (omhoogkomend grondwater) is sterk afhankelijk van lokale hoogteverschillen, de opname van water in de grond en de afvoercapaciteit van rioleringsstelsels. Onderzoek dus of het rioolnet bij u in de omgeving goed functioneert. U kunt daarvoor bij de gemeente terecht. Ook de stichting RIONED geeft nuttige tips op hun website. Eén van de taken van RIONED is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer.