Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. 

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. In de eerste drie jaren van de regeling is tot nu toe voor 132 miljoen euro aan subsidie uitbetaald. Voor het laatste jaar resteert nu dus nog een bedrag van 68 miljoen euro. In de aanvraagronde van 2023 is de kans iets groter dat de grens van het dan nog beschikbare bedrag wordt bereikt. Het subsidiepercentage wordt dan aangepast volgens de hierboven beschreven methodiek.

Over de subsidiemogelijkheden voor onderhoud aan rijksmonumentale woonhuizen na 1 januari 2024 is momenteel nog geen concrete informatie beschikbaar. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat het financieel stelsel voor de instandhouding van rijksmonumenten de komende jaren herijkt zal worden. In afwachting van de definitieve plannen is de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten nu met één jaar verlengd. Voor werkzaamheden die u in 2023 uitvoert, kan dus subsidie worden aangevraagd in de periode tussen 1 maart en 30 april 2024.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?