Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. 

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2025 in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat het financieel stelsel voor de instandhouding van rijksmonumenten de komende jaren herijkt zal worden.

In afwachting van de definitieve plannen is de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten nu met twee jaar verlengd. Voor werkzaamheden die u in 2023 uitvoert kan subsidie worden aangevraagd in de periode tussen 1 maart en 30 april 2024 en voor de werkzaamheden die u in 2024 uitvoert, kan subsidie worden aangevraagd in de periode tussen 1 maart en 30 april 2025.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?