Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Wel staat het subsidiepercentage vast.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. Voor de eerste twee jaar van deze periode is het subsidiepercentage van 38% vastgesteld. Voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Dat percentage wordt bepaald op basis van de middelen die na 2021 resteren, maar zal niet hoger zijn dan 38%.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?