Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Wel staat het subsidiepercentage vast.

Het subsidiepercentage bedraagt 38% van de instandhoudingskosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dat percentage staat vast voor de aanvragen die in 2020 en 2021 worden ingediend.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. Voor de eerste twee jaar van deze periode is het subsidiepercentage van 38% vastgesteld. Voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Dat percentage wordt bepaald op basis van de middelen die na 2021 resteren, maar is niet hoger dan 38% bedragen.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?