Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Wel staat het subsidiepercentage vast.

Het subsidiepercentage bedraagt 38% van de instandhoudingskosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dit geldt voor kosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020, waarvan de aanvragen worden ingediend in 2020 en 2021.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. Voor de eerste twee jaar van deze periode is het subsidiepercentage van 38% dus vastgelegd. Voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Dat percentage zal bepaald worden op basis van de middelen die na 2021 nog resteren, maar zal niet meer dan 38% bedragen.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000,- bedragen moet een aanvrager een inspectierapport overleggen.