Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. 

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. In de eerste twee jaren van de regeling is in totaal voor 85 miljoen euro aan subsidie uitbetaald. Voor de laatste twee jaren resteert dus nog een bedrag van 115 miljoen euro. Gezien deze cijfers wordt in 2022 nog geen overvraag verwacht. In de aanvraagronde van 2023 is de kans iets groter dat de grens van het dan nog beschikbare bedrag wordt bereikt en het subsidiepercentage volgens de hierboven beschreven methodiek wordt aangepast.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?