Nieuwe subsidieregeling voor restauratie klinkend erfgoed

Eigenaren van rijksmonumenten met klinkend erfgoed kunnen per 1 september subsidie aanvragen voor de restauratie van klinkende onderdelen. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van de restauratie van klinkend erfgoed (beiaarden, orgels, maar ook kleinere klinkende onderdelen van rijksmonumenten zoals luidklokken en uurwerken). Voorwaarde is dat het onderdeel voldoende monumentale waarde heeft. De regeling hiervoor is in april gepubliceerd in de Staatscourant. In totaal is er € 2.425.000,- beschikbaar.

Orgel in de Basiliek Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Zwolle
Orgel in de Basiliek Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Zwolle

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het subsidiepercentage is 30%. Een eventuele combinatie met een provinciale of gemeentelijke subsidie is mogelijk.

Eigenaren kunnen nu al starten met de voorbereiding van de subsidieaanvraag. Meer informatie over klinkend erfgoed en het voorbereiden en het indienen van de subsidieaanvraag staat in het onderwerp Subsidie klinkend erfgoed. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2021 doorlopend via e-mail (subsidies@cultureelerfgoed.nl) worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.