Verdeling budget 2023

In onderstaande tabellen is specifiek voor 2023 te zien hoe het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld. 

Grensbedragen

Onderstaande tabel laat per categorie zien tot welk bedrag de subsidieaanvraag in 2023 is gehonoreerd. Aanvragen met een hoger bedrag aan totale kosten dan genoemd in de tabel, hebben een afwijzing ontvangen door het bereiken van het budgetplafond.

Categorie Klein Groot
Archeologische monumenten n.v.t. n.v.t.
Groene monumenten n.v.t. n.v.t.
Gebouwde monumenten n.v.t. € 1.114.796
Verduurzamingsonderzoeken n.v.t. n.v.t.

Verleningen en afwijzingen per categorie

In 2023 konden alle aanvragen voor archeologische monumenten, groene monumenten en verduurzamingsonderzoeken die aan de voorwaarden van de regeling voldoen worden gehonoreerd.

Onderstaande tabellen tonen welke aanvragen in 2023 zijn verleend of zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond.

Alleen in de categorie gebouwde monumenten moesten aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.

Archeologische monumenten

Verleningen
Aantal Beschikt bedrag
Werelderfgoed 4 € 243.301
POM's 7 € 71.943
Klein 2 € 33.740
Groot -
Totalen 13 € 348.984

Groene monumenten

Verleningen
Aantal Beschikt bedrag
Werelderfgoed 11 € 588.935
POM's 12 € 1.066.725
Klein 117 € 8.398.517
Groot 28 € 6.088.270
Totalen 168 € 16.142.447

Gebouwde monumenten

Verleningen Afwijzing vanwege bereiken subsidieplafond 
Aantal Beschikt bedrag Aantal Gevraagd bedrag
Werelderfgoed 56 € 2.878.346 0 € 0
POM's 151 € 4.544.864 0 € 0
Klein 878 € 27.914.446 0 € 0
Groot 339 € 42.199.181 11 € 6.306.618
Totalen 1.424 € 77.536.837 11 € 6.306.618

Verduurzamingsonderzoeken

Verleningen
Aantal Beschikt bedrag
Werelderfgoed 2 € 4.000
POM's 14 € 33.600
Klein 134 € 298.400
Groot 0 € 0
Totalen 150 € 336.000

In onderstaande bijlage kunt u voor een specifiek monument opzoeken of deze een verlening heeft ontvangen of een budgettaire afwijzing.