Instandhoudingssubsidie aangevraagd en wat nu?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) controleert of uw subsidieaanvraag compleet is ingediend en voorzien van alle verplichte bijlagen. Ook kijken we of uw aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. 

Verzoek tot aanvulling ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen met de vraag om aanvullende informatie? Dan leest u in deze brief hoe u de aanvullende stukken kunt toesturen.

Heeft u uw aanvraag digitaal ingediend? Dan kunt u via het online subsidieportaal aanvullende bijlagen uploaden en insturen. Dit doet u door te kiezen voor 'Wijzigen bestaande aanvraag’.

Beschikking

In augustus hoort u of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Is uw aanvraag gehonoreerd, dan ontvangt u het subsidiebedrag in 6 jaarlijkse voorschotten. Het eerste voorschot ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

In de beschikking staat ook hoe u na 6 jaar de subsidie kunt verantwoorden. Lees meer op de pagina Subsidie verantwoorden.

Nadat de beschikkingen zijn verstuurd vindt u op deze website een overzicht van de toegekende aanvragen.

Verdeling budget en voorrangsregeling

Het jaarlijks beschikbare budget voor de instandhoudingssubsidie wordt via het tenderprincipe verdeeld. Er wordt gelijktijdig beslist over de toekenningen en afwijzingen.

Blijkt het budget niet voldoende om alle aanvragen in te willigen, dan geldt de voorrangsregeling: eigenaren van werelderfgoederen en professionele organisaties voor monumentenbehoud krijgen voorrang.

Deze overige aanvragen worden als volgt verdeeld:

  • 75% van het restbudget gaat naar aanvragen voor gebouwde objecten met een herbouwwaarde van minder dan € 8,3 miljoen, groene rijksmonumenten of archeologische rijksmonumenten met subsidiabele kosten van minder dan € 250.000,- en molens.
  • De overige 25% gaat naar de rijksmonumenten die niet in de voorgaande categorieën vallen.

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang.

Werk volgens de uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u sinds 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. De richtlijnen geven informatie over kwaliteit en laten zien welke voorbereiding, werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.

De uitvoeringsrichtlijnen zijn onder meer te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.