Instandhoudingssubsidie aangevraagd en wat nu?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) controleert of uw subsidieaanvraag compleet is ingediend en voorzien van alle verplichte bijlagen. Ook kijken we of uw aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. 

Verzoek tot aanvulling ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen met de vraag om aanvullende informatie? Dan leest u in deze brief hoe u de aanvullende stukken kunt toesturen.

Heeft u uw aanvraag digitaal ingediend? Dan kunt u via het online subsidieportaal aanvullende bijlagen uploaden en insturen. Dit doet u door te kiezen voor 'Wijzigen bestaande aanvraag’.

Beschikking

In augustus hoort u of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Is uw aanvraag gehonoreerd, dan ontvangt u het subsidiebedrag in 6 jaarlijkse voorschotten. Het eerste voorschot ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

In de beschikking staat ook hoe u na 6 jaar de subsidie kunt verantwoorden. Lees meer op de pagina Subsidie verantwoorden.

Nadat de beschikkingen zijn verstuurd vindt u op deze website een overzicht van de toegekende aanvragen.

Bezwaar maken

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U doet dat bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.

Werk volgens de uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. De richtlijnen geven informatie over kwaliteit en laten zien welke voorbereiding, werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.

De uitvoeringsrichtlijnen zijn onder meer te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.