115,6 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van € 115,6 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten waarvan € 79,1 miljoen in het kader van Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en € 36,5 miljoen in het kader van de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie).

Woonhuissubsidie

Eind juli hebben de eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor de woonhuissubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft 6.310 aanvragen kunnen honoreren voor een totaal bedrag van € 36,5 miljoen. Afgewezen zijn 128 aanvragen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, er geen sprake was van een woonfunctie of particulier eigendom, of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

De woonhuissubsidie is in 2020 van start gegaan en vervangt de fiscale aftrek. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor onderhoudskosten die gemaakt zijn in het kalenderjaar ervoor. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele onderhoudskosten.

Nog dit jaar wordt het aanvraag- en afhandelingsproces van deze eerste beschikkingsronde geëvalueerd.

Park en tuinaanleg van Huis Hoevelaken met een houten bruggetje over een waterpartij en het huis half verscholen achter de grote parkbomen
Huis Hoevelaken ontvangt instandhoudingssubsidie voor het onderhoud van de historische park- en tuinaanleg

Subsidieregeling instandhouding monumenten

Eind augustus hebben alle eigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Er zijn in totaal 1.422 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan de RCE 1.193 aanvragen heeft kunnen honoreren voor in totaal € 79,1 miljoen. 165 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd. 64 aanvragen heeft de RCE niet kunnen honoreren omdat het subsidieplafond bereikt was, ondanks een extra ophoging van het beschikbare subsidiebedrag met € 15,6 miljoen.

De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele onderhoudskosten.

Het reguliere budget voor 2020 was € 62,8 miljoen. Conform de bepalingen in de regeling is het restant van 2019 ter hoogte van € 1,6 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2020. Daarnaast is, in verband met een overvraag, ingestemd met een eenmalige budgetverhoging van € 15,6 miljoen. Zo konden 198 goedgekeurde aanvragen alsnog gehonoreerd worden.