€ 87 miljoen toegekend aan instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten

Vorige week hebben alle monumenteigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft alle aanvragen kunnen honoreren die aan de criteria voldoen.

Er zijn in totaal 1395 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan we 1230 aanvragen kunnen honoreren. Daarmee ontvangen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage van bijna € 87 miljoen in de instandhoudingskosten: € 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten, bijna € 10,7 miljoen voor groene monumenten en € 0,3 miljoen voor archeologische monumenten.
165 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

Grote palm die met een voorheftruck naar buiten wordt gereden, de tuin van landgoed Twickel in
Instandhoudingssubsidie voor de groenaanleg van landgoed Twickel in Ambt Delden

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Voor woonhuizen is er de Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten.

Interieur van het Woudagemaal in Lemmer, kantoorblok in de grote pompruimte
Instandhoudingssubsidie voor het Woudagemaal in Lemmer. Op de foto het kantoorblok in de grote pompruimte

Verdeling budget

In 2019 is fors meer subsidie aangevraagd dan het regulier budget van € 50,83 miljoen. Er is sprake van overvraag bij de categorieën overige rijksmonumenten en groene monumenten. Toch konden alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. Deels kon dat door geld dat in eerder jaren niet besteed is, toe te voegen aan het totale budget voor 2019.

Zie ook de regeling in de Staatscourant voor meer informatie over de overvraag en de eenmalige verhoging van de subsidieplafonds.