Melden gewijzigde omstandigheden

Is er na ontvangst van de subsidiebeschikking iets veranderd in de omstandigheden?

Bijvoorbeeld:

  • Blijkt de technische staat van uw monument slechter dan voorzien?
  • Is het pand veranderd van eigenaar?
  • Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd?
  • Vallen de kosten voor het onderhoud lager uit?
  • Wordt er afgeweken van het ingediende plan?

De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Geeft daarom deze veranderingen zo snel mogelijk door aan de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE).

Wijzigingen digitaal melden

Heeft u uw aanvraag digitaal ingediend? Dan kunt u eenvoudig via het online subsidieportaal met uw DigiD of eHerkenning een wijziging toevoegen aan uw bestaande aanvraag.

Let op: met ingang van 1 mei 2024 kunt u in dit subsidieportaal niet meer inloggen inloggen met behulp van DigiD. Indien u niet kunt inloggen (omdat u ook geen gebruik kunt maken van eHerkenning) stuurt u het Meldingsformulier gewijzigde omstandigheden dan aan subsidies@cultureelerfgoed.nl.

Wijzigingen op papier melden

Heeft u uw aanvraag op papier ingediend? Dat kunt u de wijzigingen doorgeven met het Meldingsformulier gewijzigde omstandigheden.

Wijziging van eigenaar

Wanneer het monument veranderd is van eigenaar, dan zijn er twee mogelijkheden. (1) Een lopend instandhoudingsplan overnemen of (2) een nieuwe subsidieaanvraag indienen.

1. Een lopend instandhoudingsplan overnemen

De nieuwe eigenaar wil het lopende instandhoudingsplan overnemen, waarvoor subsidie al is toegekend. Dit kan op ieder moment binnen de zes jaar nadat de subsidie is toegekend. De RCE vraagt u dan de volgende documenten toe te sturen:

Voormalige eigenaar

Nieuwe eigenaar

  • Notariële akte van levering waaruit de eigendomsoverdracht blijkt.
  • Het formulier waarmee de instandhoudingssubsidie is aangevraagd, ingevuld met uw gegevens. 
  • Verklaring dat de werkzaamheden conform plan worden uitgevoerd.

Al deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Laat de RCE daarom zo spoedig mogelijk weten wat er wijzigt.

2. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen

De nieuwe eigenaar wil een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Dit kan uitsluitend binnen de periode die hiervoor is opengesteld, van 1 februari tot 31 maart van ieder jaar. De subsidie die is verleend aan de vorige eigenaar zal worden vastgesteld en de uitbetaling van de voorschotten zal worden stopgezet.