Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Foto van de watertoren in Stadskanaal, een rijksmonument uit 1935, monumentnummer 516263
Foto van de watertoren in Stadskanaal, een rijksmonument uit 1935, monumentnummer 516263.

Aanvragers konden tot en met 30 november 2018 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers.

In totaal ontving de Rijksdienst 393 subsidieaanvragen voor 421 monumenten. 374 subsidieverzoeken kwamen binnen voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan zijn er 267 gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 19 aanvragen ingediend, waarvan er 14 zijn toegekend.

Van de verzoeken die zijn afgewezen ging het bij de helft om een aanvraag die niet compleet was óf die niet voldeden aan de vereisten van de regeling. De andere helft betreft aanvragen voor herbestemmingsonderzoek die zijn afgewezen wegens uitputting van het budget. Bovenstaande cijfers wijken niet substantieel af van eerdere jaren.

De meeste aanvragen werden ontvangen voor boerderijen (105), kerkelijke gebouwen (72) en kastelen (43).

De watertoren van Stadskanaal is met zijn bijna 43 meter hoogte een markant rijksmonument. De toren uit 1935 heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en is in 2018 gekocht door initiatiefnemers die de toren willen herbestemmen. Er zijn ideeën voor kleinschalige horeca, woningen of een bed & breakfast, maar er is ook achterstallig onderhoud. Met behulp van de 7.000 euro verleende herbestemmingssubsidie kan de haalbaarheid van de plannen verder onderzocht worden.

Regeling voorkomt leegstand

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend.

Bijlagen