Erfgoed kan profiteren van vastgoedruil: experimenten met stedelijke herverkaveling in krimpgemeenten

In dit artikel uit ROMagazine wordt ingegaan op herverkaveling van vastgoed in WInterswijk en Balk. Beide plaatsen hebben meer gebouwen dan gebruikers om ze te vullen. Om de leegstand te verkleinen en voorzieningen op de beste plekken te concentreren, experimenteren beide gemeenten met het herverkavelen van vastgoed. De herbestemming van leegstaande monumenten komt daardoor dichterbij.