Publicaties - Stad

13 publicaties over Stad

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Leren experimenteren: lessen uit de experimentele woningbouw uit de jaren zeventig voor de bouwopgave van nu

In het artikel 'Leren experimenteren' publiceert het onderzoeksprogramma naar de Experimentele Woningbouw uit de jaren '70 ...

Publicatie | 06-12-2018

Ruimte voor steden en erfgoed

Video | 28-11-2018

Troefkaarten: erfgoed als troef bij het vergroten van de concurrentiekracht van steden

Veel steden vragen zich af hoe ze hun concurrentiepositie kunnen verstevigen. Maar wat is typisch Nederlands als het gaat om ...

Publicatie | 06-09-2018

Een fundament voor het verhaal van morgen - Toekomst en verleden komen samen in omgevingsvisies

Op veel plekken in het land wordt actief gewerkt aan lokale en provinciale omgevingsvisies. De Omgevingswet stelt hieraan maar ...

Publicatie | 23-04-2018

Het platteland verandert sneller dan de stad

Schaalvergroting, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen en oprukkende verstedelijking – dit is slechts een greep uit ...

Publicatie | 14-03-2018

Ruimte voor steden en erfgoed

Deze brochure laat zien hoe cultureel erfgoed gebruikt kan worden bij stedelijke opgaven.

Publicatie | 01-01-2018

Erfgoed kan profiteren van vastgoedruil: experimenten met stedelijke herverkaveling in krimpgemeenten

In dit artikel uit ROMagazine wordt ingegaan op herverkaveling van vastgoed in WInterswijk en Balk. Beide plaatsen hebben meer ...

Publicatie | 01-08-2017

Transformeren vanuit de kracht van de wijk

Stadsvernieuwing is een continu proces waarin telkens een ander deel van de stad wordt aangepakt. Veertig jaar geleden waren het ...

Publicatie | 23-05-2017

Verslag rondetafel verduurzaming en vernieuwing van woonwijken en erfgoed

Verduurzaming en vernieuwing van woonwijken is een van de drijvende thema's van de stedelijke transformatie. Professionals ...

Publicatie | 03-03-2017

Verslag rondetafel klimaatbestendige stad en erfgoed

Met de klimaatveranderingen nemen de extremen in het weer toe. De deelnemers aan de rondetafelgesprekken, die de RCE op 16 ...

Publicatie | 16-02-2017

Ga naar