Cultuurhistorie als kans in Arnhem

Behoud door ontwikkeling is het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen in Arnhem. De cultuurhistorie van de stad dient hierbij als kader en inspiratiebron. Met een succesvolle vertaalslag van bestaande waarden naar ambities en handelen, heeft de Cultuurhistorische Kansenkaart de basis gelegd voor verder beleid en het verzilveren van kansen. Op diverse gebieden: van ruimtelijke ordening tot economie, recreatie en toerisme.

Unieke mix van Arnhem

Vlakke polders, ruige riviergronden, statige landgoederen, de groene Veluwse deken met verborgen schatten uit het verleden en een compacte historische kern vormen samen de unieke mix die Arnhem kenmerkt. De gemeente zocht handvatten om de herkenbaarheid van dit karakter en de oorsprong van de stad duurzaam te versterken. Het doel daarvan was de stad aantrekkelijk te laten blijven en de inwoners, ondernemers en bezoekers de geschiedenis te laten beleven. 

Cultuurhistorische Kansenkaart: van weten naar handelen

Een Erfgoedkaart vol gegevens was er, maar hoe kun je daar als gemeente vervolgens daadwerkelijk stappen mee zetten? Loes van der Vegt (Land-id): "Vaak weten beleidsmakers wel te duiden welke cultuurhistorische waarden van belang zijn, maar het maken van de vertaalslag naar beleid en praktijk blijkt nog niet zo gemakkelijk. Welke ambities zijn er, en hoe kun je deze implementeren? Via het drieluik 'weten, willen en handelen' hebben we de Cultuurhistorische Kansenkaart in Arnhem gemaakt. Een aanpak die ons bureau eerder in Utrecht en Drenthe en later ook in Zuid-Holland succesvol heeft toegepast."

Sfeerbeeld van landgoed Rennen Enk in Arnhem
Landgoed Rennen Enk in Arnhem

Cultuurhistorie: basis voor beleid

De Kansenkaart levert ook waardevolle input voor de structuurvisie van de stad. De rijkdom van Arnhemse cultuurhistorie is gaan dienen als kader en inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen. Martijn Defilet (gemeente Arnhem): "In het eerdere structuurplan kwam het woord cultuurhistorie niet eens voor. De Kansenkaart heeft de cultuurhistorie op de kaart gezet en een volwaardige plaats gegeven binnen het beleid van de gemeente. Hierbij ligt het accent op behoud door ontwikkeling, in plaats van op behoud door bescherming. Juist hierdoor kunnen bijvoorbeeld anders afgeschreven gebouwen een tweede leven krijgen." 

"De Kansenkaart heeft de cultuurhistorie een volwaardige plaats gegeven binnen het beleid van de gemeente Arnhem."

Kansen verzilveren met de Kansenkaart

Met de Kansenkaart kan de gemeente sturing geven en kansen verzilveren op diverse gebieden, van ruimtelijke ordening tot economie, recreatie en toerisme. Martijn Defilet: "Op de kaart zijn uiteenlopende kansen benoemd, waaronder de Romeinse Limes, grafheuvels en de besloten militaire terreinen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan op het gebied van onder meer de naoorlogse stedenbouw. Inmiddels werkt de gemeente hard aan diverse projecten en ligt er een collegebesluit met het voornemen om 61 naoorlogse monumenten aan te wijzen."