Advies verkennend onderzoek versterking restauratieonderwijs op mbo-niveau. Naar een meer toekomstgerichte organisatie

Vanuit de noodzaak om met de beperkte middelen zoveel mogelijk leerlingen op te leiden en aan het werk te krijgen in de restauratiesector, hebben bureau KBA-Nijmegen en Bureau Turf in 2021 een onderzoek uitgevoerd. Het rapport is afgerond en voor iedereen beschikbaar.

De conclusie van het rapport is dat er veel enthousiasme in de sector is, maar dat er ook kansen zijn om beter samen te werken. De komende tijd zal het Rijk samen met alle betrokken partijen kijken wat de beste manier is om deze sector vooruit te helpen.

Om monumenten in stand te houden zijn kundige vakmensen nodig die de grote variatie aan ambachten in de erfgoedzorg beheersen. Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende vakmensen zijn, zeker nu een hele generatie vaklieden de komende jaren met pensioen zal gaan. Dat vraagt om voldoende leerlingen en opleidingsplaatsen.

Colofon

KBA Nijmegen | Bureau Turf ©2021
Tekst: Erik Keppels, Eva Voncken, Ton Eimers, Annet Jager

In opdracht van de directie Erfgoed en Kunsten/OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/OCW