Voorbereiden op de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan en treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Cultureel erfgoed is een van de belangen in deze nieuwe wet. Wat betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de erfgoedpraktijk en hoe kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden? Om hierbij te ondersteunen worden nieuwe publicaties en bijeenkomsten (dit jaar online) ontwikkeld om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen.

Cursus Omgevingswet voor Erfgoedprofessionals

Voor de zomer organiseerden de ErfgoedAcademie en de RCE de eerste digitale cursussen over Erfgoed in de Omgevingswet. In oktober staat een nieuwe reeks van deze cursus Omgevingswet voor Erfgoedprofessionals op de planning. Deelnemers doen in dit webinar (basis)kennis op om vervolgens zelf praktijkgericht aan de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet.

Een luchtfoto van Spijkerboor en het omliggende landschap
Beeld: ©RCE / Flying Focus
Luchtfoto van Spijkerboor met rechts een gedeelte van de Beemster

Regionale webinars

De provinciale erfgoedsteunpunten organiseerden samen met de RCE de vorige jaren bijeenkomsten rondom de thema’s ‘Omgevingswet en Erfgoed’ en ‘Van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan’. De derde reeks is vanwege het coronavirus uitgesteld tot begin 2021.

Om eerder op vragen in te kunnen gaan wordt een aantal regionale webinars georganiseerd. Hierin is aandacht voor het instellen van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten. De data voor deze webinars worden na de zomer bekendgemaakt. Erfgoedambtenaren en RO ambtenaren kunnen zich dan ook inschrijven.

Nieuwe publicaties online

Tijdens eerdere bijeenkomsten kwamen verschillende vragen naar voren die leven bij gemeenten. Gemeenten die vragen hebben over bijvoorbeeld het borgen van erfgoed in het Omgevingsplan en wat er nodig is om als erfgoedgemeenten voorbereid te zijn op de wet, kunnen de antwoorden nu vinden in twee online publicaties. De één gaat over het toepassen van wettelijke begrippen in het Omgevingsplan. Aanvullend op de lijst met minimale acties van de VNG is ook een erfgoedspecifieke checklist gemaakt. Dit overzicht geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór 1 januari 2022 om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

De RCE is naast bovenstaande ook bezig met het opstellen van FAQ Omgevingswet en Erfgoed, erfgoedvoorbeeldregels voor het Omgevingsplan en best practices van erfgoedgemeenten die al bezig zijn met een omgevingsplan. De uitkomsten hiervan volgen ook later dit jaar.