Rijksmonumenten onder de Omgevingswet - overzicht artikelen

Het stelsel van de Omgevingswet bevat veel wettelijke bepalingen over de omgang met rijksmonumenten. Het gaat om artikelen uit de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet, de vier onderliggende algemene maatregelen van bestuur, de Omgevingsregeling en enkele artikelen uit de Wet op de economische delicten. De meeste artikelen hebben ook een toelichting, die lastig te vinden is. Een aantal artikelen is tijdens het wetgevingsproces bovendien gewijzigd via de invoerings- of aanvullingswetgeving. Ook daar zijn weer toelichtingen bij gegeven. Daarom kan het vinden van alle relevante teksten een uitdaging zijn.

Dit overzicht van artikelen is bedoeld om een actueel beeld te geven van de wet- en regelgeving op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Belangstellenden krijgen zo eenvoudig toegang tot deze informatie.

Het overzicht is samengesteld door de afdeling Juridische Zaken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Om het overzicht actueel te houden wordt het regelmatig bijgewerkt. Daarom vermelden wij ook een versienummer en laatste bewerkingsdatum.