Een fundament voor het verhaal van morgen - Toekomst en verleden komen samen in omgevingsvisies

Op veel plekken in het land wordt actief gewerkt aan lokale en provinciale omgevingsvisies. De Omgevingswet stelt hieraan maar een paar voorwaarden: het moet een strategische visie zijn voor de lange termijn, betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, en de visie moet integraal zijn. Voor een goede omgevingsvisie is het cruciaal om het verhaal centraal te stellen, betoogt Jeroen Niemans in NL Magazine.

Lees het artikel 'Een fundament voor het verhaal van morgen' op de website van NL Magazine.