De kracht van cultuurhistorie

Wijkvernieuwing of een dijkversterking krijgt meer kwaliteit en draagvlak als rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van de plek. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de afgelopen jaren in verschillende projecten en initiatieven laten zien. In aanloop naar de Nationale Omgevingsvisie wil de organisatie nog meer partijen de kracht van erfgoed laten ervaren. ‘Het moet voor professionals vanzelfsprekend en aantrekkelijk worden om in ruimtelijke opgaven te redeneren vanuit de identiteit van een gebied.’

Het artikel 'De kracht van cultuurhistorie' (uit ROm 2, 2017) is te lezen op de website van ROmagazine.