Verkenning Herinneringserfgoed

Bij deze verkenning gaat het om de relatie tussen onroerend erfgoed en de herinnerings- en herdenkingscultuur in Nederland. Aanleiding voor de verkenning waren vragen uit de samenleving om een object, gebouw of plek met name vanwege de herinneringswaarde aan te wijzen als rijksmonument. Ook is er regelmatig discussie over de beladen betekenis van en omgang met bestaande rijksmonumenten.

De eerste uitkomsten van de verkenning zijn in juni 2018 opgetekend in het document Erfgoed om bij stil te staan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert voor de verkenning gesprekken met diverse organisaties. Omdat daarmee niet iedereen bereikt kan worden, heeft de RCE daarnaast een enquête uitgezet. De resultaten van de enquête zijn te vinden in Herinneringen om door te geven.

En lees ook het artikel Umstritten, gecontesteerd, controversé, sensitive in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, februari 2019.