Hersteld verleden van dorpen en steden. Stads- en dorpsgezichten tijdens de stadsvernieuwing (1961-1985)

De RCE is bezig met het opbouwen van kennis over de periode na 1965, de Verkenning Post 65. Stadsvernieuwing is een van de thema’s die nauw verbonden is met deze tijd en staat in dit essay centraal. 

Deze publicatie gaat over de rehabilitatie van beschermde stads- en dorpsgezichten als onderdeel van de stadsvernieuwing in de periode 1961-1985. Het is een vervolg op Stadsvernieuwing in Stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo Regeling 1977-1985, van Evelien van Es en Lara Voerman (Amersfoort 2018).

Colofon

Auteurs: Anita Blom & Peter Timmer
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019