Detailtekening doorgaande molenroede, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 2011