Verslag Platform Militair erfgoed - 13 februari 2019

De platformbijeenkomst 'Militair erfgoed in het vizier' van 13 februari 2019 stond in het teken van een landsbrede inventarisatie van toonbeelden die het verhaal vertellen van onze militaire geschiedenis van de periode 1815 – 1989.