RAM 282: Flotsam, jetsam and lost anchors at Statia’s Roads. An archaeological assessment of site SE-504, Oranje Bay, St. Eustatius

In augustus 2021 voerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het St. Eustatius Center for Archaeological Research (SECAR) een maritiem archeologische waardering uit op vindplaats SE-504 in de Oranjebaai van Sint-Eustatius. In plaats van een wrak werd een verzameling van voornamelijk achttiende-eeuwse voorwerpen gevonden. Dit Engelstalige rapport is bedoeld voor archeologen en andere professionals en liefhebbers van archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr.282 (RAM 282)
Auteurs: L.F. Derksen, J. van Doesburg, R.W. de Hoop en M.R. Manders
Redactie: L.F. Derksen, R.W. de Hoop en M.R. Manders
Autorisator: B.I. Smit (RCE)
Proeflezer: Thomas Dresscher
Afbeeldingen en illustraties: M. Haars (BCL-Archaeological support), RCE, tenzij anders vermeld
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2024