Afwegingskader Nederlandse scheepswrakken in den Vreemde

Op de bodem van de zeeën liggen duizenden wrakken, waarvan velen onderdeel uitmaken van het Nederlandse cultureel erfgoed (ongeveer 1600 volgens  de wrakkentelling). Zonder verantwoord beheer verdwijnen deze wrakken. Er zijn verschillende afwegingen te maken of een scheepswrak wordt beschermd of een locatie wordt onderzocht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en daarmee dus ook door de Staat. In dit document staat het afwegingskader voor deze beslissingen.

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit afwegingskader deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit afwegingskader is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.