Wrakkentelling. Een kwantitatief onderzoek naar historische Nederlandse scheepswrakken in de wereld

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar gezonken en vermiste schepen van Nederlands eigendom in de wereld. De gegevens van in totaal 1626 schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), West-Indische Compagnie (WIC), de Admiraliteiten en de Koninklijke Marine en ook WW1 en WW2 schepen zijn in dit rapport bij elkaar gebracht en gepubliceerd.

Colofon

Wrakkentelling: Een kwantitatief onderzoek naar historische Nederlandse scheepswrakken in de wereld
Auteurs: Martijn Manders, Anita van Dissel, Will Brouwers, Martin Fink, Jouke Spoelstra, Robert de Hoop, Martijn Heijink, Alan Lemmers, Auke Heitz, Oscar de Vroomen

ISBN/EAN: 978-90-5799-348-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort 2022)