UNESCO Foundation Course in the Caribbean

Dit Engelstalige rapport is een samenvatting van de ontwikkeling en resultaten van de tweede UNESCO-cursus voor onderwater cultureel erfgoedbeheer in het Caribisch gebied gehouden in 2014 op St. Eustatius.

Scheepswrakken

De zeebodem in het Caribisch gebied is gevuld met historische scheepswrakken. Voor het behoud en beheer van dit erfgoed is internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van maritiem erfgoed is van groot belang. Het organiseren en deelnemen aan de internationale UNESCO-basiscursus is een van de instrumenten om dit doel te bereiken.

Colofon

Auteur: M. Manders
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017