Preserving a layered history of the Western Wadden Sea. Managing an underwater cultural heritage resource

Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag van dit proefschrift van maritiem archeoloog Martijn Manders.

How do we manage our underwater heritage? That is the main question of this thesis by maritime archaeologist Martijn Manders.

Onderwatererfgoed Waddenzee Texel

Veel cultureel erfgoed dat zich in de Nederlandse wateren bevindt is nog onbekend. Toch is het mogelijk om meer te onderzoeken en voorspellen dan we nu doen. Meer inzicht helpt om beter gefundeerde keuzes te kunnen maken over het beheer van onderwatervindplaatsen: keuzes over wat te beschermen, monitoren, onderzoeken of zelfs deselecteren. In zijn proefschrift laat Manders door middel van een testgebied, het Westelijk deel van de Waddenzee rondom de oude rede van Texel, zien waar de bedreigingen voor het onderwatererfgoed liggen, hoe deze zijn te mitigeren en op welke manieren het erfgoed kan worden ingezet.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Tekst: Martijn Manders
ISBN/EAN: 9789057993008
Universiteit Leiden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017