Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Deze brochure belicht de gevolgen van de Erfgoedwet voor de archeologische activiteiten van vrijwilligers en detector-amateurs.

De Erfgoedwet

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de archeologie. Vaak beschikken ze over een schat aan (lokale) archeologische kennis. Deze rol wordt in de Erfgoedwet gehandhaafd. Het zou te veel vergen van verenigingen van vrijwilligers om aan de professionele standaarden te voldoen die nodig zijn om een certificaat te behalen voor het doen van opgravingen. Bovendien zijn met het behalen van zo’n certificaat kosten gemoeid, die verenigingen, in tegenstelling tot archeologische bedrijven, niet kunnen terugverdienen. Daarom zijn er in de Erfgoedwet uitzonderingen opgenomen op het verbod op opgraving zonder certificaat. In deze brochure wordt uitgelegd om welke uitzonderingen het gaat.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016