The Utrecht, A shipwreck of the Dutch admiralty in the Baía de Todos os Santos, Brazil

In 2007 en 2012 onderzocht een internationaal team van archeologen een 17e-eeuws Nederlands scheepswrak in Brazilië. In deze Engelstalige rapportage staan de resultaten.

Admiraliteitsscheepswrak

Deze publicatie is het resultaat van archeologisch onderzoek onder water naar het Nederlandse Admiraliteitsscheepswrak ‘De Utrecht’. Dit schip ligt in de Allerheiligenbaai van Salvador (Brazilië): Bahía de Todos os Santos. Hoewel er vanaf de jaren tachtig al wordt gedoken op het wrak, is er nooit eerder archeologisch onderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat hoewel het wrak flink is beschadigd door eerdere duikacties, de aanwezige archeologische resten nog steeds een unieke inkijk geven in de 17e-eeuwse scheepsbouw in Nederland.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteurs: L. Borghuis, M.R. Manders
ISBN/EAN: 9789057992513
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016