Beschermen archeologische vindplaats onderwater

Deze folder geeft informatie over mogelijke maatregelen om archeologische resten onder water te behouden.

Deze maatregelen kunnen zowel fysiek of beleidsmatig van aard zijn. Met fysieke maatregelen worden alle daadwerkelijke ingrepen in het landschap bedoeld die de archeologische vindplaats beschermen tegen de bedreigingen vanuit de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het afdekken van scheepswrakken. Denk bij beleidsmaatregelen aan een aanwijzing als monument, afspraken met de terreinbeheerder over het gebruik van de locatie, het invoeren van een vaarverbod of ankerverbod en de bijbehorende handhaving.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014