RAM 155: De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, derde generatie

In 2007 is deze versie uitgebracht van de IKAW. Hierbij is gebruikgemaakt van nieuwe inzichten in bewoning en gebruik van het landschap door mensen in het verleden.

Uitleg vernieuwde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt uiteengezet op welke punten de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is aangepast. Ook is er een handleiding opgenomen voor het gebruik van de vernieuwde IKAW. De IKAW kent inmiddels drie generaties. De voornaamste aanpassingen van de derde generatie hebben betrekking op Flevoland, de Zeeuwse stromen en beekdalen in pleistoceen Nederland.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 155
Auteurs: J.H.C. Deeben, W.J.B. Derickx, B.J. Groenewoudt, J.H.M. Peeters en E. Rensink
ISBN: 978-90-5799-117-2
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, 2008