Wat erfgoed kan doen: de oogst van zeven jaar Programma Erfgoed en Ruimte

Eva Stegmeijer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertelt in vakblad Vitruvius (editie april 2019) over de impact en resultaten van het beleidsprogramma Erfgoed en Ruimte. Welke onderwerpen inmiddels geagendeerd zijn, welke concrete oplossingen er in ruimtelijke projecten zijn gevonden en welke kennis er nu voor handen is. In het artikel wordt uitvoerig ingegaan op de oogst en vooruitgekeken naar de toekomst.