Meer zicht op monumentale interieurs - handleiding voor succesvol inventariseren

Deze publicatie geeft informatie over inventarisatie van interieurs. De verschillende soorten inventarisaties worden toegelicht met voorbeelden van reeds uitgevoerde of lopende inventarisaties. Stapsgewijs wordt uitgelegd welke elementen noodzakelijk zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Ook bevat de publicatie veel praktische tips, en een overzicht van mogelijkheden tot vervolgonderzoek.

Meer zicht op monumentale interieurs

Monumentale interieurs kunnen ons veel vertellen. Over de geschiedenis van de gebouwen waarin zij zich bevinden. Over de activiteiten die er hebben plaatsgevonden. Over de smaak en de stijlopvattingen van destijds. Over het gedrag en het gedachtegoed van de mensen die er hebben gewoond of gewerkt. Veel interieurs zijn normaal gesproken niet of maar gedeeltelijk opengesteld. Bijvoorbeeld omdat ze worden bewoond of in gebruik zijn als kantoor of bedrijf. Daarbij ontbreken in veel gevallen de gegevens van waardevolle interieuronderdelen in monumentale gebouwen.

Waarom inventariseren?

Vaak is een inventarisatie van de binnenruimten de eerste stap op weg naar kennis, waardering en mogelijkheden voor bescherming en instandhouding. Een goed opgezet inventarisatieproject levert veel waardevolle informatie en inzichten op. Niet alleen over de interieurs zelf, maar indirect ook over de cultuurhistorische ontwikkeling van de omgeving. De uitkomsten zijn interessant voor vele doelgroepen: eigenaren, beheerders, bewoners, monumentenzorgers, beleidsmakers, architectuur- en interieurhistorici, cultuurliefhebbers en het grote publiek. Ze kunnen bovendien worden ingezet voor diverse doelen. Zoals behoud of betere bescherming van interieurs, studie, publicatie, stimulerend (financieel) beleid of sociaal-recreatieve activiteiten.

Hoe inventariseren?

Het opzetten en uitvoeren van een inventarisatie is boeiend en uitdagend werk. Dat verklaart waarom onderzoekers en organisaties er meestal enthousiast aan beginnen. Het is echter minder eenvoudig om een inventarisatie in alle opzichten tot een goed einde te brengen. Dat vraagt om doorzettingsvermogen en voortdurende oplettendheid. In deze publicatie  wordt stapsgewijs uitgelegd hoe succesvol geïnventariseerd kan worden Daarbij komen de belangrijkste do’s en dont’s aan de orde, geïllustreerd met talrijke voorbeelden. Ook bevat de publicatie handreikingen voor vervolgonderzoek en is een lijst van literatuur en websites opgenomen.

Voor wie?

De uitgave is bestemd voor iedereen die zelf interieurs wil inventariseren of anderen hiertoe in de gelegenheid wil stellen.

Colofon

Tekst: Harrie Schuit, Eloy Koldeweij, Marceline Dolfin, Annet Kock-Rood, Ben Kooij
Tekstredactie: Rik de Groot tekst & beeld, Herwijnen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020