Behoud van historische winkelinterieurs

Door snelle veranderingen in de afgelopen decennia verdwijnen historische winkelinterieurs in een rap tempo. Het kleine aantal dat resteert, verdient het om gekoesterd te worden.

Kwetsbare historische winkelinterieurs

Sommige winkeliers hadden geen moderne inrichting nodig voor de verkoop van hun producten. Anderen hadden simpelweg geen geld voor een grote verbouwing. Daarom zijn een aantal winkels met eenvoudigere koopwaar, zoals fourniturenzaken en schoenmakerijen, behouden gebleven. In andere winkels zijn soms nog delen van de oude inrichting te herkennen in het moderne interieur. Dit soort inrichtingen zijn nu een bron van kennis over de vroegere gang van zaken in winkels. Winkelinterieurs die niet beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument zijn kwetsbaar, terwijl ze vaak het behouden waard zijn. Door er bewust en respectvol mee om te gaan, kunnen we ze voor de toekomst behouden. Deze brochure biedt de helpende hand.

Colofon

Tekst: Claudia van Kouwen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018