Herstel van historisch interieurtextiel

Door historische gordijnen, wandbekleding, vloertapijten en stoelbekleding goed te onderhouden, blijven ze behouden voor de toekomst. Deze gids bevat hiervoor een handleiding.

Preventieve maatregelen historisch interieurtextiel

Textiel is kwetsbaar. Zeker historisch interieurtextiel met een gebruiksfunctie zoals vloerbedekking of gordijnen. Er liggen veel gevaren op de loer die het textiel kunnen beschadigen. Licht, een sterk wisselend klimaat met hoge luchtvochtigheid, vuil en gebruik laten hun sporen na. Deze Gids Techniek behandelt preventieve maatregelen om historisch interieurtextiel te beschermen. Ook geeft de gids advies om schade door verval en gebruik te beperken en beschrijft de mogelijkheden om schade te herstellen.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 54
Auteur: René Lugtigheid
ISSN: 2210-4658
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012