Van object naar samenhang; De instandhouding van ensembles van onroerend en roerend cultureel erfgoed

In deze publicatie wordt onderzocht hoe interieurensembles in samenhang behouden en beschermd kunnen worden.

Instandhouding interieurensembles

Met een ensemble wordt een samenhang bedoeld van onroerende en roerende objecten van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang. Om historische interieurensembles goed te kunnen beschermen is het van belang dat de verschillende meubels, objecten en afwerkingen bij elkaar blijven. Deze publicatie laat zien wat daarvoor nodig is. Het doel is een betere instandhouding van interieurensembles door de kennis en het draagvlak voor dit type erfgoed te vergroten. Wettelijke bescherming is hierbij niet uitgesloten, maar wordt gezien als een uiterste stap.

Colofon

Auteurs: Chris Buijs, Desirée Hoefnagel, Petra Kotterman, Job van Niftrik, Charles van den Heuvel, Josefine Leistra, Charlotte van Rappard, Stephen Hartog, Tessa Luger, Ruben Abeling, Diederik van Asbeck, Eloy Koldeweij, Gerard van Wezel
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004