Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-06-2022

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.