Rijksbeschermde tuinen, parken en begraafplaatsen op de kaart

Onlangs is de themakaart Groen Erfgoed uitgebreid met een nieuwe kaartlaag: de Rijksbeschermde groenaanleggen. Deze laat parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument.

Utrecht - Wilhelminapark; overzicht met vijver
Beeld: Ruben Schipper | Beeldbank RCE
Het Wilhelminapark in Utrecht

De Rijksbeschermde groenaanleggen zijn vaak ontworpen landschappen en tuinen met paden, waterpartijen en beplantingen. De aanleg kan een zelfstandige eenheid zijn of deel uitmaken van een ensemble, zoals een tuin bij een villa of een klooster. Verdedigingswerken zijn niet opgenomen in de kaartlaag, tenzij ze zijn omgevormd tot stadspark.

Op dit moment wordt circa twee derde van de groene rijksmonumenten op de kaart getoond; de kaartlaag zal geleidelijk verder worden aangevuld.

De op de kaartlaag getoonde groenaanleg is beschermd als rijksmonument, en als zodanig opgenomen in het Rijksmonumentenregister. In het informatievenster op de kaartlaag is bij de monumenten daarom ook een link opgenomen naar de betreffende registertekst. Onderzoekers en beleidsmakers kunnen de kaartlaag met groene rijksmonumenten combineren met de andere kaartlagen zoals het register met monumentale bomen, de hertenkampen, nationale parken en historische kaarten, om interessante analyses te maken.

De kaart Groen Erfgoed is opgenomen in ons overzicht met bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie. De kaart zelf is te vinden op de pagina Kaart groen erfgoed.