Een toekomst voor groen

Deze brochure laat zien hoe groen erfgoed zoals historische tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, begraafplaatsen en forten behouden en eventueel herbestemd kunnen worden.

Veranderende monumenten

De maatschappelijke aandacht voor dit erfgoed en zijn ontwikkeling neemt toe en daarmee ook de wens om deze plekken voor iedereen meer beleefbaar te maken en op een eigentijdse manier in te vullen. Deze brochure geeft praktische aanwijzingen en inspirerende voorbeelden voor het behoud en hergebruik van groene monumenten. Ook worden de wettelijke instrumenten om deze plekken te beschermen op een rij gezet.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012