Wetsvoorstel Omgevingswet naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Omgevingswet is op 16 juni 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit voorstel bundelt het omgevingsrecht in één wet. Nu is dat nog verspreid over diverse wetten.

Foto van twee skaters in het Princes Amalia Park
Beeld: RCE
Ter bescherming van archeologische sporen is het terrein opgehoogd en is een glooiend landschap ontstaan in het Amaliaparak, Leidsche Rijn

Het wetsvoorstel Omgevingswet is op 16 juni 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit voorstel bundelt het omgevingsrecht in één wet. Nu is dat nog verspreid over diverse wetten.

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking treden, onder het motto Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Voor het onroerend cultureel erfgoed is deze wet van grote betekenis. Het deel van de Monumentenwet 1988 dat direct raakt aan de fysieke leefomgeving, gaat namelijk op in de Omgevingswet.

Het resterende deel van de Monumentenwet gaat in 2016 op in de nieuwe Erfgoedwet. De Erfgoedwet zal ook voorzien in het nodige overgangsrecht, zodat artikelen uit de Monumentenwet tussen 2016 en 2018 niet zo maar komen te vervallen.

De nieuwe Omgevingswet regelt onder meer:

  • de vergunningen voor het wijzigen van rijksmonumenten
  • het rekening houden met cultureel erfgoed bij het maken van ruimtelijke plannen, waaronder de omgang met (verwachte) archeologische waarden
  • de bescherming van stads- en dorpsgezichten

Daarbij moeten veel bepalingen nog verder worden uitgewerkt in zogeheten uitvoeringsregelingen, de Algemene Maatregelen van Bestuur.

Met de komst van de Omgevingswet is de zorg voor het behouden en ontwikkelen van onroerend erfgoed in twee wetten geregeld in plaats van in een aantal verschillende wetten. Dat is winst. Het integrale karakter van de Omgevingswet maakt dat cultureel erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen beter in beeld is en dat er meer mogelijkheden zijn voor bescherming-op-maat.