Energiemaatregelen in ruimtelijke karakteristieken

De poster met energiemaatregelen laat de dominante ruimtelijke karakteristieken van energiemaatregelen zien.

Er is gekozen voor de indeling van energiemaatregelen die het ministerie van EZ hanteert voor de projecten binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Er zijn energiemaatregelen gekarakteriseerd voor zonne-energie, windenergie, waterkracht, geothermie en energie uit biomassa.