Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open

Houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om uw conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024.

[De tekst gaat verder onder de foto]

foto van binnenplaats van historisch gebouw Amsterdam Museum
Beeld: ©TPAHG architecten
Amsterdam Museum verduurzaamd met DUMAVA subsidiegeld

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Daarmee is loting waarschijnlijk niet nodig.

Sneller en efficiënter verduurzamen

De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  2. Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen.
  3. 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  4. De officiële maatregelenlijst is aangepast. Voor monumenten is in deze maatregelenlijst een aparte paragraaf opgenomen met aangepaste isolatiewaarden Maatregelenlijst DUMAVA 2024 (rvo.nl).

Webinar 21 maart 2024

Op 21 maart organiseert RVO een webinar om u te informeren over het aanvraagproces.