Onderzoek naar isolerende werking van historische baksteengevels

De Faculteit Bouwkunde, TU Delft en de afdeling Bouwfysica van de KU Leuven voeren in samenwerking met TNO en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek uit naar de isolerende werking van historische baksteengevels. Tot nu blijkt het lastig om de bouwfysische eigenschappen van historische baksteengevels goed in te schatten.

De wens tot energiebesparing is ook van toepassing op monumentale gebouwen. Veel bewoners van monumentale woningen zijn bereid om te investeren. Diverse internationale studies, metingen, proefberekeningen, modellen en materiaalonderzoeken laten zien dat het gedrag van massieve, historische baksteengevels anders is dan met de huidige methoden voor nieuwbouwconstructies kan worden bepaald of voorspeld.

Foto van een historische baksteengevels aan het Vooreiland te Medemblik
Historische baksteengevels aan het Vooreiland, Medemblik

Isolatiewaarde

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de isolatiewaarde van historische baksteneengevels ten opzichte van modernere baksteengevels. Zo zouden de verduurzamingsmaatregelen op monumentale gebouwen beter afgestemd kunnen worden met het oog voor het behoud van de cultuurhistorische waarden.

De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht eind 2023. En worden dusdanig gepresenteerd dat deze inzichtelijk zijn voor monumenteigenaren en toegepast kunnen worden door bouwkundig adviseurs zonder specifieke bouwfysische achtergrond.

MonumentenKennis

Dit 4-jarig project valt onder de paraplu van MonumentenKennis (www.monumentenkennis.nl) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het programma Erfgoed en Duurzaamheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de secties Heritage & Architecture en Environmental and Computational Design van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft en de afdeling Bouwfysica van de KU Leuven, in samenwerking met TNO en de RCE.

De missie van Monumentenkennis is het behouden, ontwikkelen en overdragen van kennis ten behoeve van de instandhouding van gebouwd erfgoed door het bundelen van expertise en onderzoekscapaciteit van de betrokken partijen.