Filmpje over het isoleren en ventileren van een monument

Eigenaren van monumenten staan voor de vraag: ‘wat kan ik doen om mijn historische woning te isoleren?’ Isoleren geeft prima resultaten, mits gecombineerd met een doordachte ventilatie. In de videoserie ‘Monument van morgen’ wordt in een nieuwe aflevering ingegaan op wat er allemaal komt kijken bij het goed isoleren en ventileren. 

Bekijk het filmpje 'Monument van morgen - isoleren is ventileren'

Paul Morel van Stadsherstel Amsterdam legt uit wat er komt kijken bij het goed isoleren en ventileren van een monument - foto ERM
©ERM
Paul Morel van Stadsherstel Amsterdam legt uit wat er komt kijken bij het goed isoleren en ventileren van een monument

Omgaan met vocht

Koken, douchen, ademen: we ‘produceren; iedere dag veel vocht in huis. Met ventilatie en wat kierende ramen, deuren en daken gaat al dat vocht naar buiten en komt verse lucht binnen. Dat maakt het gebouw op een gezonde wijze bewoonbaar – afgezien van de extra stookkosten. Ook voor het behoud van het gebouw, vooral de houten delen, is het afvoeren van al dat leefvocht essentieel. Maar het comfort en energieverbruik zijn ook belangrijk. Daarom gaan we steeds meer en beter isoleren. Maar als we isoleren zonder een goede afvoer van het overtollige vocht is dat slecht voor de gezondheid van de bewoner en het gebouw. We houden te veel vocht binnenshuis, met schimmel en houtrot als gevolg.

De nieuwe video in de reeks ‘Monument van morgen’ geeft aandachtspunten en legt uit. Hiermee kunt u verder bij het maken van plannen voor het verduurzamen van uw monument.

Monument van morgen

Dat het verduurzamen van monumenten, en met name de energiebesparing, mogelijk is zonder de cultuurhistorische waarden van een monument aan te tasten, wordt op initiatief van ERM en met steun van de RCE in vier video’s uiteengezet. Op informatieve en zeer toegankelijke wijze wordt een verduurzamingsopgave besproken en in beeld gebracht. Kijk hier voor aflevering 1: Balans monumentale waarde/verduurzaming (Hoe verduurzaam ik mijn pand zonder de monumentale waarden te niet te doen?).