Gemeenten aan de slag met verduurzamen van monumenten

Een van de opdrachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het adviseren van gemeenten bij het verduurzamen van monumenten. Er zijn inmiddels goede voorbeelden van gemeenten die met dit thema aan de slag zijn. Zoals de gemeente Noordenveld, die monumenten in eigen beheer via een routekaart gaat verduurzamen. En de gemeente Rheden, waar ze sinds kort met een Duurzame Monumentencoach werken.

Routekaart in Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft een aantal monumenten in eigen beheer, zoals de authentiek ingerichte havezate – een versterkt huis – in Roden waarin nu Museum Havezate Mensinge zit. Afgelopen jaar is gestart met passende duurzaamheidsadviezen voor elk gebouw. De erfgoedambtenaren gaan samen met de welstandscommissie in gesprek met pandgebruikers. Het doel hierbij is een integrale verduurzamingsaanpak te maken waarbij de monumentale waarde gewaarborgd wordt. Een uitdaging hierbij is de juiste aannemers te vinden die de verduurzamingsmaatregelen kunnen uitvoeren, vakmensen met verstand van erfgoed.

Museum Havezate Mensinge in Roden
Beeld: Museum Havezate Mensinge
Museum Havezate Mensinge in Roden

DuMo-coach in Rheden

Het verduurzamen van een monument vraagt om kennis over energiebesparende maatregelen én kennis van de monumentale waarden. De Duurzame Monumentencoach - oftewel DuMo-coach - in de gemeente Rheden is sinds kort het eerste aanspreekpunt voor duurzaamheid in monumenten. De coach helpt laagdrempelig en kosteloos met veel voorkomende vragen. Dit gebeurt binnen het driejarige project Maatwerk voor Monumenten.

In sommige gevallen is het nodig een stap verder te gaan en maatwerkadvies te geven. Bijvoorbeeld bij een combinatie van ingrepen, of als er sprake is van een complexe situatie. Voor dit advies betalen de eigenaren de helft van de kosten. In totaal zijn er in het project Maatwerk voor Monumenten tachtig maatwerkadviezen voor woonhuismonumenteigenaren beschikbaar. De kennis die wordt opgedaan binnen het project, wordt gedeeld met eigenaren van andere historische panden.

Ook een goed voorbeeld om te delen, of in gesprek met een van onze duurzaamheidsspecialisten? Mail dan naar duurzaamheid@cultureelerfgoed.nl.