Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen - Raamisolatie bij monumenten

Bij het verduurzamen van een monument wordt er vaak raamisolatie toegepast. In deze video vertelt adviseur Monumentenzorg Henk van der Werf van de gemeente Zwolle welke keuzes er op gebied van glas zijn gemaakt in het pand waarin nu Museum ANNO zit. 


We zijn hier in een toekomstig museum ANNO.
Dat wordt een museum voor Zwolle.
We hebben te maken met rijksmonumenten.
Het is natuurlijk altijd mooi als een monument een nieuwe bestemming krijgt.
Je moet altijd proberen om dan samen eruit te komen een modus te vinden dat je zowel het monument behoud als dat je gewoon een goede duurzaamheidsmaatregel neemt.

De uitdaging is om binnen de monumentale uitstraling van dit pand, toch zo veel mogelijk de vraag van de gebruiker te kunnen oplossen.
Het is natuurlijk wel zo dat onze taak wel vooral is om te kijken hoe je het monument en de monumentale waarde zoveel mogelijk behoudt.

We willen altijd wel graag gewoon ook meekijken.
Wat zijn dan de oplossingen die werkelijk mogelijk zijn?
Als advocaat van het monument.

Het uitgangspunt van de architecten is meer vanuit de vraag van de gebruiker maar uiteindelijk probeer je toch te bereiken wat het beste is voor het monument en de liefde voor de monumentale waarde
en het pand terug te laten komen in de juiste oplossing.

Bij het verbeteren van de isolatie van een pand kijk je al heel snel ook naar isolatiewaarde van het glas.
Dit pand is natuurlijk niet in één keer gebouwd dat is door de jaren heen meerdere malen aangepast.
Daardoor zie je dat elk kozijn bij wijze van spreken weer anders is.
Soms hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel te doen aan de isolatie.
In dit geval hebben we twee verschillende ramen achter elkaar.
Hier zit dus eigenlijk al wat voorzetglas aan de binnenzijde.
Dus hier kies je er eigenlijk alleen maar voor om tochtwering toe te passen.

We hebben hier de keuze gemaakt om deze vensters die toch wel vrij dik zijn om daar een isolerend monumentenglas te plaatsen.
Dat hebben we eigenlijk gedaan om in ieder geval het beeld gewoon goed te houden. Die wolking die daarin zit die komt ook straks aan de buitenkant te zitten zodat je eigenlijk nog weer een beetje het idee krijgt dat je in de ruimte staat zoals dat in de negentiende eeuw bijvoorbeeld zou zijn.

In sommige vensters kan je eigenlijk helemaal niet zo goed dubbelglas plaatsen.
Dat is gewoon eigenlijk veel te dun.
En dat is bijvoorbeeld met dit raam het geval.
Als je hier kijkt zie je dat de sponning ijzonder dun is.
Dat is hier maar vijf millimeter.
Dat is eigenlijk al veel te weinig.
Dus je kan je voorstellen als je daar een dubbel glas in gaat plaatsen dat er dan helemaal niks van overblijft.
Dus vandaar dat we hier ook kiezen voor binnen-voorzetbeglazing.

Er zijn ook een aantal vensters waar je weer voor een andere oplossing moet kiezen.
En een goed voorbeeld daarvan zijn de glas-in-loodramen.
Daarin is het geen optie om het glas te vervangen.
Een van de oplossingen die we hebben gekozen daar is het toevoegen van een polycarbonaat achterzet-beglazing
Dat is een transparante plaat die bijna onzichtbaar bevestigd kan worden.
Waardoor het glas-in-lood goed beschermd kan worden, de inbraakwerendheid sterk verbeterd en er ook qua isolatie iets wordt toegevoegd.

Dit wordt een kantoorruimte en in deze kantoorruimte hebben we juist gekozen voor meer comfort.
Dat betekent dus ook een wat dikker isolatiepakket.
En het is de bedoeling om isolerende voorzet beglazing te nemen van dubbelglas in een rand.
En die rand, die valt dan eigenlijk gewoon weer vlak met de voorzetwand.

Nou, er is best wel veel gebeurd, er zit allemaal nieuw glas in.
Er is gewoon een hele restauratie uitgevoerd aan dit pand.
Het interieur is onder andere ook aangepakt.
Nieuwe kleuren zijn er op de vensters gekomen.
Eigenlijk is het pand nu weer helemaal klaar voor de herbestemming, voor het museum ANNO.

De rol van de architect is dat hij ook probeert om het pand zo mooi mogelijk te maken.
En dat is natuurlijk ook wel mijn belang.
Maar het is wel zo dat ik speciaal ook kijk of de monumentale waarde van het pand ook behouden blijft.
Hier hebben we bijvoorbeeld gekeken van hoe kunnen we in ieder geval per ruimte een ontwerpoplossing kiezen?
Dat is in deze ruimte bijvoorbeeld een isolerende dubbele beglazing geworden.
Maar op andere plekken zijn dat bijvoorbeeld voorzetramen geworden.

Erg belangrijk om die discussie aan te gaan, samen.
Elke wand, elke ruimte, elk bouwdeel is weer anders dan een andere.

Door goed naar elkaar te luisteren kom je tot de beste oplossingen.
Ik ben ontzettend trots op het resultaat.
Het is gewoon prachtig geworden.
Dat is wel iets wat we samen hebben gedaan.
En daarbij is niet alleen de architect bij betrokken het is zo dat ook de aannemer daar een belangrijke rol in heeft gehad, en de directie en ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daar een rol in gespeeld.
Die partijen die werkten goed samen en zo is het prachtige resultaat ontstaan.