Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen - ProRail

Monumenten verduurzamen is maatwerk, maar hoe doe je dat als je meer monumenten bezit? Hoe ga je als monumentenorganisatie om met het verduurzamen van je portefeuille? In deze video laat spoorwegbeheerder ProRail zien hoe de organisatie omgaat met het verduurzamen van de monumentale stations die zij in bezit heeft.

Ik ben Jim van Leersum, projectmanager bij ProRail Stations, en we zijn nu op het monumentale station in Harlingen.

ProRail heeft ongeveer 400 stations in beheer en daarvan zijn er ongeveer 50 rijksmonumentaal. 

ProRail is daar verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud en wij als ProRail pakken groot onderhoud en renovaties projectmatig aan.

Als ProRail hebben we het geluk dat we inderdaad een grote portefeuille hebben.

Op veel plekken aan de slag kunnen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Neemt niet weg dat het feit dat wij zo'n grote portefeuille hebben ook meteen betekent dat het een enorme klus is om die hele portefeuille te verduurzamen.

Natuurlijk heeft ProRail ook een lange termijn en een planning op de minder lange termijn voor de verduurzaming van stations.

Zo willen we energieverbruik verminderen.

Maar ook willen we dat in 2030 de helft van de bouwmaterialen die we gebruiken in onze projecten secondair zijn.

In de jaren 80 waren we bijvoorbeeld heel erg geneigd om als het niet meer goed was om het dan maar af te breken en er iets nieuws neer te zetten.

En nu kijken we vooral naar hoe kunnen we het hergebruiken.

Schades herstellen in plaats van materiaal weggooien.

ProRail heeft natuurlijk heel veel eigendommen en daarin zit ook heel veel dakoppervlak.

Op dat dakoppervlak kunnen we  aak natuurlijk zonnepanelen neerleggen.

Om daar zoveel mogelijk eigen stroom op te wekken.

Om ons energieverbruik te verminderen hebben we LED verlichting toegepast.

Ook hebben we op veel stations roltrappen of liften.

Denk aan sensoren die de roltrap automatisch aan- of uitzetten op het moment dat er reizigers in de buurt komen en er daadwerkelijk stroom verbruikt moet gaan worden.

Dus ProRail doet heel veel om energieverbruik te verminderen.

De relatie met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is goed te noemen.

Vanaf de start van een project komen we eigenlijk het liefst in gesprek met de Rijksdienst ook.

Om gebruik te maken van de expertise die ook bij de Rijksdienst natuurlijk veel aanwezig is om zo een mooi resultaat te behalen.