Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen - Hendrick de Keyser

Monumenten verduurzamen is maatwerk, maar hoe doe je dat als je meer monumenten bezit? Hoe ga je als monumentenorganisatie om met het verduurzamen van je portefeuille? In deze video laat Vereniging Hendrick de Keyser zien hoe zij omgaat met het verduurzamen van de monumentale panden in hun bezit.

Mijn naam is Roos van Oss. Ik ben architect bij vereniging Hendrick de Keyser.

We zijn in Blokzijl in Overijssel in de Kerkstraat bij een pand van ons uit 1666.

We hebben zo'n 440 panden in ons bezit variërend van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten tot beschermde dorp en stadsgezichten.

We kijken bij de verduurzaming van onze monumenten naar vijf verschillende criteria.

Één daarvan is cultuurhistorische waarde en we kijken hierbij naar gevel, casco en interieur.

En die codering bepaalt of iets hoog, midden of laagwaardevol is.

Tevens kijken we naar omgevingsfactoren.

We kijken naar verbruik en ook naar beleids en subsidiemogelijkheden.

We hebben een duurzaamheidsinitiator aangenomen en hij implementeert het beleid dat we recent gemaakt hebben.

Onder andere hebben we een routekaart opgesteld voor ons eigen portfolio en we hebben actief bijgedragen aan de sectorale routekaart voor monumenten.

We hebben binnen de organisatie een korte, middellange en lange termijn planning en hiermee kunnen we kijken hoe we onze monumenten nu en in de toekomst het beste kunnen verduurzamen.

In dit pand gaan we verschillende duurzaamheidsmaatregelen toepassen.

Op deze wand gaan we ook nog voorzetwanden plaatsen.

En dan komt er hier ook een nieuwe achterzetbeglazing.

Bovendien gaan we de zoldervloer isoleren.

We gaan een warmtepomp plaatsen op de zolder en er komen PVT panelen op het dak.

Het kan uitdagend zijn om cultuurhistorische waarde en verduurzaming samen in een pand te voegen.

Dus we monitoren ook onze ingrepen, we houden succes en schadegevallen bij en die kunnen we weer toepassen bij andere panden.

Bij elk pand kunnen we wel iets doen aan de CO2 uitstoot vermindering.

Juist omdat wij zo'n grote portefeuille hebben kunnen we ook zeggen dat een bepaald pand 100% verduurzaamd wordt en totaal van het gas af gaat en een ander pand 20% bespaart en op die manier kunnen we de balans zoeken.

Niet alles kan tegelijkertijd maar stapje voor stapje komen we er wel.