Klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties

Welke ruimte is er om energie te besparen en toch een veilige omgeving voor onze collecties te bieden? 

Erfgoedorganisaties zoals musea, archieven en bibliotheken dragen zorg voor ons erfgoed en proberen de kwetsbare voorwerpen in deze enorme collectie zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek nu en in de toekomst.

Met deze klimaatverklaring willen wij enkele generieke uitgangspunten voor mogelijke aanpassingen aan uw binnenklimaat voorstellen, zodat u de collectie op een optimale wijze kunt behouden en presenteren zonder onnodig energieverbruik. Hiermee sluiten we aan bij het initiatief dat in 2014 door de internationale groep van grote tentoonstellingsbouwers (Bizot genoemd) is genomen om de eisen van het bruikleenverkeer tussen grote musea te versoepelen. Dit initiatief is vervolgens breed overgenomen door ICOM in samenwerking met IIC in de Environmental Guidelines ICOM-CC and IIC Declaration

De erfgoedorganisaties in Nederland en Vlaanderen die de verklaring momenteel ondersteunen:

 • Amsterdam Museum
 • Bonnefanten
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid
 • Design Museum Gent
 • FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
 • FeliXart Museum
 • Gelderse Kastelen
 • Het Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Historisch Centrum Limburg
 • ICOM - België
 • ICOM - Nederland
 • Joods Cultureel Kwartier
 • KB - Nationale Bibliotheek
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Landelijk Contact van Museumconsulenten
 • Markiezenhof
 • Muzee
 • Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
 • Museum voor Wereldculturen
 • Museumregister Nederland
 • Museumvereniging
 • Nationaal Archief
 • Paleis het Loo
 • Plantin-Moretus
 • Reinwardt Academie
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Stadsarchief Amsterdam
 • Stedelijk Museum
 • Stedelijk Museum Breda
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Van Gogh Museum
 • Vlaams Depot Netwerk
 • Zuiderzeemuseum