Binnengevelisolatie van monumenten: dampopen of capillair actief?

Deze gids voor vakmensen gaat dieper in op de dampopen en capillair actieve methode bij binnengevelisolatie van monumenten: de specifieke eigenschappen en waarop te letten bij de materiaalkeuze en toepassing. 

In 2019 bracht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Groene Gids ‘Isolatie van historische gebouwen. Wegwijzer voor vakmensen’ uit. Daarin komen drie isolatiemethoden aan bod: dampdicht, dampopen en capillair actief. In de praktijk blijkt er echter verwarring te bestaan over de verschillen daartussen.

Deze gids is daarom speciaal bedoeld voor vakmensen zoals aannemers, architecten, duurzaamheidsadviseurs en monumentambtenaren.

Zij kunnen in deze gids lezen: 

  • wat het verschil is tussen de capillair actieve en dampopen methode van gevelisolatie; 
  • wanneer welke methode het meest geschikt is;
  • wat per isolatiemethode de belangrijke aandachtspunten zijn bij het ontwerp en de uitvoering;
  • wat per isolatiemethode ongeveer de kosten zijn.

Colofon

Auteur: Marc Stappers
Deze publicatie is onderdeel van de reeks Groene Gidsen en is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2021.