Museale Verwervingen vanaf 1933

'Museale Verwervingen vanaf 1933' is de titel van vier jaar onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van objecten in Nederlandse musea. Deze publicatie gaat over dit herkomstonderzoek met een terugblik op de periode 2009-2013, de jaren waarin de musea het onderzoek uitvoerden. Het bevat een overzicht van de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde werkzaamheden en dient als naslagwerk.

Colofon

Deze publicatie is een uitgave van de Museumvereniging.
Gegevens uit deze publicatie mogen uitsluitend met toestemming van de Museumvereniging worden overgenomen.

De publicatie is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Auteurs: Rudi Ekkart en Helen Schretlen
Redactie: Saskia Bekke-Proost
Productie: Marieke Krabshuis
Vertaling: Lynne & Paul Richards Translations
Ontwerp: Thonik
Drukwerk: Rotor Offsetdruk

Uitgave: Museumvereniging, 2014